پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲
English
فارسی

هیئت مدیره

خانه » هیئت مدیره

بازرگانی

خانم آزاده زربافیان ( Export Manager )

ایمیل : export@roshanshimi.com

تلفن تماس : 989126935481+

مالی

آقای کسری کریمی ( Financial Manager )

تلفن تماس : 989123112601+

تولید و آزمایشگاه

خانم بریمانی

آقای امیری

روشن شیمی 1395 ©