شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
English
فارسی

روغن هیدرولیک

خانه » محصولات » روغن هیدرولیک
توضیحات

هیدرولیک 22
گرید روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-130 ASTM D-6658
  واحد CSt   KG/M³ °c °c °c °c
ISO 22   22 100 860 min 165 -12 1a pass


هیدرولیک 32
گرید روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-130 ASTM D-6658
  واحد CSt   KG/M³ °c °c °c °c
ISO 32   32 100 870 min 175 -12 1a pass


هیدرولیک 46
گرید روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-130 ASTM D-6658
  واحد CSt   KG/M³ °c °c °c °c
ISO 46   46 95 870 min 185 -12 1a pass


هیدرولیک 68
گرید روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-1298 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-130 ASTM D-6658
  واحد CSt   KG/M³ °c °c °c °c
ISO 2268   68 100 875 min 195 -12 1a passمحصولات مشابه

روشن شیمی 1395 ©